Over mij, drs. Karin Kooij

Diverse opleidingen

Na mijn afstuderen als psycholoog, heb ik meerdere postdoctorale opleidingen gevolgd om een hogere standaard therapie te kunnen bieden. Ik heb me onder andere gespecialiseerd in traumaverwerkingstechnieken zoals EMDR, daarnaast cognitieve gedragstherapie en inzichtgevende therapie. Naast de postdoctorale opleiding tot registerpsycholoog NIP kind en jeugd heb ik de opleiding tot psychotherapeut BIG voor volwassenen gevolgd.

Evidence based behandeling en zorg

Ik geef state of the art en evidence based behandeling en zorg ervoor dat ik op de hoogte ben van de nieuwste ontwikkelingen in mijn vakgebied. Ik integreer wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring indien nodig, complementaire therapieën waarvoor collegae kunnen worden ingezet.

High end therapy

Mijn werkervaring is veelzijdig, de laatste 12 jaren heb ik gewerkt als praktijkhoudster en psychotherapeut in mijn eigen praktijk met een brede range aan problematiek. Ik heb gewerkt met kinderen, adolescenten, volwassenen en paren. Langzamerhand is de doelgroep cliënten veranderd en heb ik mijn werkwijze aangepast aan hun vraag om discretie, professionaliteit en maatwerk in een luxe omgeving. Ik bied High end therapy voor cliënten uit de hogere klasse. Deze luxe therapie wordt samen met u op maat gemaakt naar aanleiding van uw vraag en problematiek.

Aandachtsgebied persoonlijkheidsproblematiek

Ervaring in mijn persoonlijke leven, heeft ertoe geleid me te verdiepen in mensen met persoonlijkheidsproblematiek, vooral van het cluster B.  Dit betreft mensen die vaak problemen hebben hun impulsen te reguleren en om te gaan met hun emoties. Vaak liggen daaraan trauma´s ten grondslag. Regelmatig is er ook sprake van middelengebruik. De problematiek komt vooral binnen relaties tot uiting en hoeft niet altijd gezien te worden door de buitenwereld. Dit maakt dat er soms weinig begrip is vanuit de omgeving.  Binnen persoonlijke relaties kan het jaren duren voor de problematiek dusdanig zichtbaar wordt, dat de naaste er last van krijgt.

Tot het cluster B persoonlijkheidstoornissen horen 4 typen: de borderline,- theatrale,- antisociale,- en narcistische persoonlijkheidsstoornis.

De verdieping in persoonlijkheidsproblematiek heeft tot een verbetering van mijn behandeling geleid, maar ook tot een verbetering in het begeleiding van naasten, partners en ex partners en kinderen van mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Losmaken van een dergelijke partner, kan een doel zijn binnen de behandeling.

Psycholoog_Karin_kooij

Aandachtsgebied kinderen

Als kinder,- en jeugdpsycholoog behandel ik al 20 jaar kinderen en jongeren met psychische klachten. Als het gaat om baby´s en peuters, zie ik veel eetproblemen, zindelijkheidsproblemen, overbelasting van ouders, bevallingstrauma´s, chronische ziekten en syndromen. Als het gaat om basisschoolkinderen en pubers, zie ik kinderen met angst en stemmingsproblematiek en onderliggende trauma´s. Mijn visie is dat ouder en kind onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beinvloeden.

Ik ben aangesloten bij een kinder,-en jeugdteam waaraan verschillende disciplines deelnemen die de therapie kunnen ondersteunen. Ik ondersteun ouders bij vragen omtrent opvoeding. Opgevoed worden in een gezin uit de hogere klasse, brengt regelmatig andere problematiek met zich mee en verdient daarom een andere benadering. High end therapy voor kinderen en ouders biedt de nieuwe behandelmethoden, in een luxe omgeving die op ouder en kind is afgestemd. Bent u of kind bij mij in behandeling, ben ik 24-7 bereikbaar.